แท็ก โพสต์แท็กกับ "เถามวกขาว"

แท็ก: เถามวกขาว

เถามวกขาว

  สรรพคุณเถามวก : เถา ใช้เป็นยารักษาอาการพิษ รักษาอาการสลบ รักษาบาดแผล รักษาอาการประดง รักษาน้ำเหลืองเสีย และฆ่าพยาธิ