เจตพังคี

เจตพังคี

  เจตพังคี สรรพคุณ ราก รสขมร้อนขื่น แก้ธาตุพิการ จุกเสียดแน่นเฟ้อ...

Scroll to top