แท็ก โพสต์แท็กกับ "สมอเทศ"

แท็ก: สมอเทศ

สมอเทศ

ผล รสเปรี้ยวและฝาดจัด  ระบายอ่อน ๆ ระบายเสมหะ ระบายลมรู้ถ่าย รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ทำให้ลมเดินสะดวก