แท็ก โพสต์แท็กกับ "สมอทะเล"

แท็ก: สมอทะเล

สมอทะเล

ผล รสร้อน แก้ลมพิษต่าง ๆ แก้ท้องเสีย แก้ธาตุพิการ แก้ซางขโมย