แท็ก โพสต์แท็กกับ "สมอดีงู"

แท็ก: สมอดีงู

สมอดีงู

ผล รสขมฝาด สรรพคุณแก้พิษดี พิษโลหิต แก้ไอ ขับโลหิตระดูสตรี ถ่ายระบายอุจจาระแรงกว่าสมอชนิดอื่นมาก