ใบไผ่ป่า

1648
  • ราก รสเค็มกร่อย แก้ไข้กาฬ บำรุงเสมหะและโลหิต ขับปัสสาวะ แก้มุตกิดระดูขาว
  • ใบ ขับและฟอกโลหิต ขับระดูขาว แก้มดลูกอักเสบ