ใบสวาด
  • ใบสวาด มีสรรพคุณเป็นยาขับลม แก้จุกเสียด
  • ผล ใช้แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ
  • ยอด บดกรองเอาแต่น้ำ แก้ไข้ ถ่ายพยาธิ
  • ราก ดองกับเหล้าขาวใช้แก้พยาธิ
Previous articleใบส้มป่อย
Next articleใบย่านาง