ใบสวาด

ใบสวาด

  • ใบสวาด มีสรรพคุณเป็นยาขับลม แก้จุกเสียด
  • ผล ใช้แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ
  • ยอด บดกรองเอาแต่น้ำ แก้ไข้ ถ่ายพยาธิ
  • ราก ดองกับเหล้าขาวใช้แก้พยาธิ
Scroll to top