ใบมะกา
  • ใบ รสขมขื่น ต้มดื่มถ่ายเสมหะ และโลหิต ยาระบายอย่างอ่อน ถ่ายพิษตานซาง ถ่ายพิษไข้ ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำ ใบสดต้องปิ้งไฟก่อนใช้ไม่ให้ไซร้ท้อง
  • เปลือกต้น รสขมฝาด แก้กระษัย สมานลำไส้
  • แก่น รสขม แก้กระษัย ไตพิการ ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระธาตุ ขับเสมหะ
บทความก่อนหน้านี้ใบมะขาม
บทความถัดไปใบมะกรูด