โกฐพุงปลา

สรรพคุณโกฐพุงปลา

  • รสฝาด แก้โรคอุจจาราตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูกเลือด
Previous articleโกฐหัวบัว
Next articleโกฐน้ำเต้า