โกฐพุงปลา

357

สรรพคุณโกฐพุงปลา

  • รสฝาด แก้โรคอุจจาราตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูกเลือด