โกฐก้านพร้าว

584

สรรพคุณโกฐก้านพร้าว

  • ใช้แก้ไข้เรื้อรัง  และแก้ไข้ซึ่งมีอาการให้สะอึก  แก้หอบ  แก้เสมหะเป็นพิษ