แสมทะเล
  • แก่น รสเค็มกร่อยเฝื่อน แก้เลือดลม แก้ลมในกระดูก แก้กระษัย ฟอกและขับโลหิตระดู ถ่ายระดูเน่าเสีย แก้ปัสสาวะพิการ
บทความก่อนหน้านี้แสมสาร
บทความถัดไปแฝกหอม