เปลือกสมุลแว้ง

3548

สรรพคุณเปลือกสมุลแว้ง :

  • เปลือกต้น หอมฉุน รสร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน และลมที่ทำให้ใจสั่น แก้พิษหวัด กำเดา ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ