เปลือกทองหลางใบมน

สรรพคุณทองหลางใบมน

  • เปลือกต้น, ใบ รสเฝื่อนเอียน แก้เสมหะ แก้ลมพิษ หยอดตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตาฝ้าฟาง ดับพิษร้อน
  • ราก แก้พยาธิในท้อง แก้ตาฟาง แก้เสมหะและลม แก้ไข้หวัด พอกบาดแผล แก้ปวดแสบปวดร้อน
Previous articleเปลือกทิ้งถ่อน
Next articleเปลือกชะลูด