เทียนเกล็ดหอย

800

 

สรรพคุณเทียนเกล็ดหอย

เมล็ด รสเผ็ดร้อนขม แก้ลมวิงเวียนที่ทำให้หน้ามืดตามัว แก้โรคโลหิตจาง แก้ปลายมือปลายเท้าเย็น