เทียนเกล็ดหอย

 

สรรพคุณเทียนเกล็ดหอย

เมล็ด รสเผ็ดร้อนขม แก้ลมวิงเวียนที่ทำให้หน้ามืดตามัว แก้โรคโลหิตจาง แก้ปลายมือปลายเท้าเย็น

บทความก่อนหน้านี้เทียนแดง
บทความถัดไปเทพธาโร