เทียนเกล็ดหอย

เทียนเกล็ดหอย

สรรพคุณเทียนเกล็ดหอย

เมล็ด รสเผ็ดร้อนขม แก้ลมวิงเวียนที่ทำให้หน้ามืดตามัว แก้โรคโลหิตจาง แก้ปลายมือปลายเท้าเย็น

Scroll to top