เจตพังคี

เจตพังคี

 

เจตพังคี

สรรพคุณ

ราก รสขมร้อนขื่น แก้ธาตุพิการ จุกเสียดแน่นเฟ้อ ปวดท้อง ขับผายลมทำให้เรอ แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร ขับลมในลำไส้ แก้มูกเลือด ฝนกับน้ำปูนใสและมหาหิงศ์ทาท้องเด็ก แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

Scroll to top