หญ้าแพรก

431
  • ทั้งต้น รสขมเย็น แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัว แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ตกโลหิตระดูมากเกินไป แก้อาเจียนเป็นเลือด ขับลม แก้อัมพาต ปวดเมื่อยตามกระดูก แก้โรคเบาหวาน ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ริดสีดวงทวาร ตำกับสุราพอกหรือทา แก้พิษอักเสบ ปวด บวม
  • ราก รสขมเย็น แก้โรคแผลหนองเรื้อรัง แก้กามโรคระยะออกดอก ขับปัสสาวะ แก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะแก้ริดสีดวงทวารที่มีเลือดออก แก้บวมน้ำ