หญ้าปากควาย

297

ทั้งต้น รสขมเย็น ดับพิษกาฬ แก้ไข้พิษ ไข้ทุกชนิด เจริญไฟธาตุ แก้พิษฝี แก้ไข้ตรีโทษ ตำกับสุราพอกหรือทา แก้ปวด บวม อักเสบ ดับพิษร้อน