สักขี

1224
  • แก่น รสขมปร่า แก้ไข้รากสาด แก้ท้องร่วง บำรุงน้ำเหลืองให้ปกติ บำรุงกำลัง บำรุงเลือด แก้พุพอง เป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาสำหรับสตรีที่คลอดบุตร แก้มุตกิตระดูขาว