สมอเทศ
  • ผล รสเปรี้ยวและฝาดจัด  ระบายอ่อน ๆ ระบายเสมหะ ระบายลมรู้ถ่าย รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ทำให้ลมเดินสะดวก
บทความก่อนหน้านี้สมอดีงู
บทความถัดไปสบ้ามอญ