รากไทร

277
  • ราก นำมาต้มเอาน้ำกิน เป็นยาบำรุงน้ำนมให้สมบูรณ์ แก้กาฬโลหิต และแก้ขับปัสสาวะให้คล่อง