รากแจง

793

ราก รสขมเมา บำรุงร่างกาย แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย แก้ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ ทำยาอบ แก้ขาบวม