รากคนทา

722

คนทา เป็นพืชจำพวกต้น

  • ราก รสขมเฝื่อน แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ตักศิลา แก้ไข้เส้น กระทุ้งพิษไข้หัว แก้ไข้ทุกชนิด
  • ทั้งต้น รสขมเฝื่อน แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้บิด ท้องเสีย
  • กิ่งก้าน รสขมเฝื่อน ใช้สีฟัน รักษาฟัน