รงทอง

2653

รงทอง Gamboge Tree เป็นพืชจำพวกต้น

  • ยาง รสเบื่อเอียน ถ่ายลม ถ่ายน้ำเหลือง ถ่ายเสมหะและโลหะ เป็นยาถ่ายอย่างแรง ถ่ายโรคท้องมาน แก้โลหิตคั่งในสมอง บกผสมกะทิสดทาแผลพุพอง น้ำเหลืองเสีย แก้ปวดแผล