พิลังกาสา

555

พิลังกาสา เป็นพืชจำนวนพวกต้น

  • ผล รสร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ  แก้ธาตุพิการ แก้ชางขโมย
  • ใบ รสเฝื่อน แก้ตับพิการ แก้ปอดพิการ
  • ดอก รสเฝื่อน ฆ่าเชื้อโรค
  • ต้น รสเฝื่อน ฆ่าพยาธิผิวหนัง เรื้อน กุฏฐัง
  • ราก รสเฝื่อนเปรี้ยวเล็กน้อย แก้กามโรค หนองใน ตำเอากากพอกเอาน้ำกิน แก้พิษงู