พญารากขาว

1402

พญารากขาว เป็นพืชขำพวกต้นขนาดใหญ่

  • ราก รสขม บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลียชูกำลังคนฟื้นไข้