บอระเพ็ด

377

บอระเพ็ด

  • เถา รสขมเย็น แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ โรคแทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนในกระหายน้ำ ทำให้เลือดเย็น แก้สะอึก บำรุงกำลัง บำรุงน้ำดี บำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร