ดองดึง

471

ดองดึง เป็นพืชจำพวกหัว

  • หัว รสร้อนเมา แก้โรคเรื้อนคุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout) แก้กามโรค แก้พิษแมลง สัตว์กัดต่อย ขับผายลม หัวสด ตำพอกหรือทาแก้ปวดข้อ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ตำผสมทำยาประคบ แก้ปวดข้อ (gout) แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ แก้ข้ออักเสบฟกบวม หัวแห้ง ปรุงเป็นยารับประทาน รักษาโรคเรื้อน มะเร็งคุดทะราด โรคปวดข้อ แก้กามโรค ขับผายลม เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกินขนาดอาจเกิดพิษได้
  • ราก รสเมาร้อน แก้ลมจุกเสียด แก้เสมหะ แก้โรคผิวหนัง แก้ปวดข้อ ตำพอกหรือทา แก้โรคผิวหนัง เรื้อนมะเร็ง คุดทะราด แก้ปวดข้อ แก้ลมจุกเสียด แก้เสมหะ แก้ปวดข้อ แก้โรคผิวหนัง มีพิษแรงถึงตายได้
  • พิษ เป็นพิษต่อการแบ่งตัวของเซลล์ และเป็นพิษต่อทางเดินอาหาร อาการของพิษจะเกิดเมื่อ กินสารนี้เข้าไปประมาณ ๒ ชั่วโมง จะรู้สึกแสบร้อนในปากและลำคอ คอแห้ง กระหายน้ำมีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกกลืนไม่ลง คลื่นไส้ ปั่นป่วงในท้อง ติดตามมาด้วยการอาเจียนอย่างรุนแรง อุจจาระร่วงปวดท้องปวดเบ่ง จนไม่มีอุจจาระออกมา เนื่องจากร่างกายเสียน้ำมาก จึงทำให้หมดสติ ตัวเย็น และตายในที่สุด การขับถ่ายพิษออกจากร่างกายเป็นไปอย่างช้าๆ พิษของสารที่เกิดจากการกินเข้าไผแต่ละครั้ง จะถูกสะสมไว้ในร่างกาย