จิงจ้อ

800

จิงจ้อ เป็นพืชจำพวกเถา

  • ทั้งเถา รสจืด แก้พิษเบื่อเมา แก้ไข้ ร้อนใน