จำปา

474

จำปา เป็นพืชจำพวกต้น

 • ดอก รสขมหอม ทำให้เลือดเย็น กระจายโลหิตอันร้อน ขับปัสสาวะ ขับลม แก้อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะหน้ามืด ตาลาย บำรุงหัวใจ แก้เส้นกระตุก รักษาโรคเรื้อน หิด ฝี แก้โรคไต แก้หนองใน บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต
 • ดอก, เมล็ด รสขมเย็น แก้ไข้ แก้ธาตุพิการ แก้คลื่นเหียน แก้วิงเวียน
 • ใบ รสเฝื่อนขม แก้ไข้อภิญญาธาตุ แก้โรคประสาท แก้เส้นประสาทพิการ แก้ป่วงของทารก
 • ลูก, เมล็ด รสขม แก้แผลที่เท้า แก้เท้าแตก
 • เปลือกต้น รสฝาดเฝื่อนขม ทำให้เกิดเสมหะในลำคอ (แก้คอแห้ง) แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ขับเสมหะ สมาน
 • กระพี้ รสเฝื่อนขม ถอนพิษผิดสำแดง
 • เนื้อไม้ รสเฝื่อนขม บำรุงโลหิตระดู
 • แก่น รสเฝื่อนขมเมา แก้กุฏฐัง
 • ราก, เปลือกราก รสเฝื่อนขม พอกฝีให้แตกเร็ว ระงับอาการอักเสบ
 • ราก รสเฝื่อนขม ขับเลือดเน่า เป็นยาถ่าย
 • น้ำมันจากดอก ทาแก้ปวดศีรษะ แก้ตาอักเสบ บวม แก้โรคปวดข้อ
 • น้ำมันของเมล็ด ทาหน้าท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ
 • ยาง รสเฝื่อนเมา แก้ริดสีดวงพลวก