จันทน์แดง

482

จันทน์แดง จันแดง, จันผา เป็นพืชจำพวกต้น

  • แก่น รสขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล