ขอนดอก

925

ขอนดอก เป็นพืชวัตถุ จำพวกต้น มีอยู่ ๒ ชนิดคือ

  1. ขอนดอกไม้พิกุล
  2. ขอนดอกไม้ตะแบก

รสจืดหอม แก้ลม บำรุงหัวใจ บำรุงตับปอด บำรุงทารกในครรภ์ ทำให้หัวใจชุ่มชื่น