กระลัมพัก

กระลัมพัก

กะลำพักหรือกระลำพักเป็นเครื่องยาที่มีกลิ่นหอม ได้จากแก่นที่มีเชื้อราเจริญอยู่ในเนื้อไม้ของพืช ๒ ชนิด ในวงศ์ Euphorbiaceae คือ

  1. ต้นสลัดได (Euphorbia antiquorum L.) บางถิ่นเรียก สลัดไดป่า(ภาคกลาง) เคียะผา(นครราชสีมา) เคียะเลี่ยม หงอนงู(แม่ฮ่องสอน)
  2. ต้นตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha L.) บางถิ่นเรียก ตาตุ่ม(ภาคกลาง) บูตอ(มลายู-ปัตตานี)
  • กระลำพักที่ได้จากต้นสลัดได รสขม หอม มัน เย็น สรรพคุณ ใช้แก้ลมอังคมัลคานุสารี(เป็นลมที่พัดทั่วร่างกาย ตั้งแต่กระหม่อมถึงปลายเท้า) แก้ตรีสมุฏฐาน แก้โลหิตโทษ แก้พิษเสมหะ โลหิต และมูกเลือด บำรุงตับและปอด ทำให้มีกำลัง
  • กระลำพักที่ได้จากต้นตาตุ่มทะเล รสร้อน เฝื่อน ขมเล็กน้อย มีสรรพคุณถ่ายหนอง แก้ลม
Scroll to top