กระดาดแดง

735

กระดาดแดง : เมาะแดง (ปัตตานี), หัวชะออกแดง, ออกดิบ (ใต้), กะเอาะแดง เป็นพืชจำพวกเหง้า

  • หัว รสคันเมา หุงน้ำมันสามนแผล ผสมทำยากัดฝ้าหนอง