กระดังงา

กระดังงา : กระดังงาไทย, กระดังงาใหญ่, สะบันงา (เหนือ) Perfume Tree, Ylang Ylang, Kenanga เป็นพืชจำพวกต้น ขนาดย่อม สูง ๑๐-๒๐ ม. ใบเดี่ยวรูปไข่ยาว

  • ดอก รสหอมสุขุม บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ
  • เปลือกต้น รสฝาดเฝื่อน ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้ท้องเสีย
  • เนื้อไม้ รสขมเฝื่อน ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ

   

บทความก่อนหน้านี้กระดาดแดง
บทความถัดไปกระดอม