สมุนไพรแก้ลมพิษ

พลู

ชื่ออื่นๆ                 ซีเก๊ะ (นราธิวาส), พลูจีน, ปู, เปล้ายวน, ชีเก (ใต้)

ส่วนที่ใช้               ใบสดที่โตเต็มที่

ขนาด                     3 – 4 ใบ

วิธีใช้                      เอาใบพลุขยี้หรือตำให้ละเอียด เติมเหล้าโรงพอเเฉะๆ ใช้ทั้งใบพลู ทาทั่วๆ ที่มีผื่นของลมพิษขึ้น ทาบ่อยๆ (ทุกๆ 3 – 4 ชั่วโมง) จนกว่าลมพิษจะยุบ


ข่า

ชื่ออื่นๆ                 ข่าตาแดง

ส่วนที่ใช้               เหง้าแก่ๆ ที่สด

ขนาด                     1 แง่ง

วิธีใช้                      ตำข่าสดให้ละเอียด เติมเหลฃ้าโรงพอให้แฉะๆ ใช้ทังเนื้อและน้ำทาบริเวณที่เป้นลมพิษ ทาบ่อยๆ จนกว่าจะดีขึ้น


หญ้างวงช้าง

ชื่ออื่นๆ                 กุนอกาโม (ปัตตานี), ฝักแพวขาว (กาญจนบุรี), หญ้างวงเช้า(กลาง), หนามงวงช้าง, หญ้างวงช้างน้อย (เหนือ), ไต่บ๋วยเอี๊ยว, เฉี่ยผี่เช่า, เงียวบ๋วยเช่า (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบ และต้นสด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้                      ล้างใบและต้นสดให้สะอาด ต้มกับน้ำรับประทาน ทำให้ลมพิษหายได้ ยานี้ใช้แพร่หลายในอินโดจีน

Scroll to top