สมุนไพรแก้ปวดฟัน

กานพลู

ชื่ออื่นๆ                 ดอกจันทน์ (เชียงใหม่), จันจี่ (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่ได้จากการกลั่นดอกตูมของกานพลู

ขนาด                     4 – 5 หยด

วิธีใช้                      สำลีพันปลายไมจิ้มฟัน จุ่มลงในน้ำในกานพลู แลวจิ้มลงในรูฟันที่ปวด จะทำให้อาการปวดค่อยยังชั่ว เพราะน้ำมันกานพลูมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะแห่ง


น้ำมันเขียว

ชื่ออื่นๆ                 สุรามฤทธิ์

ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสดและกิ่งก้านของน้ำมันเขียว

ขนาด                     5 – 6 หยด

วิธีใช้                      ใช้เช่นเดียวกับน้ำมันกานพลู


ผักคราดหัวแหวน

ชื่ออื่นๆ                 ผักคราด (กลาง), ผุกตุ้มหู (ใต้), ผักเผ็ด, อึ้งฮวยเกี๊ย, เทียงบุ้งเช่า (จีน)

ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด

ขนาด                     1 ต้น

วิธีใช้                      นำต้นสดมาล้างให้สะอาด ตำให้ละเอียด เติมเกลือ 10 เม้ด คั้นน้ำ ใช้สำลีพันไม้จิ้มฟันจิ้มลงในซอกฟัน ต้นผักคราดมีฤทธิ์เป็นยาชา


มะขามเทศ

ชื่ออื่นๆ                 มะขามข้อง (แพร่)

ส่วนที่ใช้               เปลือกต้น

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้                      สับเปลือกมะขามเทศ เปลือกข่อย 1 กำมือ, เกลือแกง 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 3 แก้ว เคี่ยวให้เหลือ 1 แก้ว ใช้อมวันละ 2 – 3 ครั้ง

Scroll to top