สมุนไพรเพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอด

หัวปลี

ชื่ออื่นๆ                 กล้วยมณีอ่อง, มะลิอ่อง (ฉาน – เหนือ), เจก (เขมร – จันทบุรี), ยะไข่, สะกุย (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), แหลก (ชอง – จันทบุรี)

ส่วนที่ใช้               หัวปลี (ช่อดอกของต้นกล้วย)

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      แกงเลียงรับประทานบ่อยๆ หลังคลอดใหม่ๆ


กุ๋ยฉ่าย

ชื่ออื่นๆ                 กุยช่าย (ทั่วไป), หอมแป้น (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               ใบและต้นสด

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      แกงเลียงรับประทานบ่อยๆ หลังคลอดใหม่ๆ


กรดน้ำ

ชื่ออื่นๆ                 กระต่ายจามใหญ่, กัญชาป่า, มะไฟเดือนห้า (บางกอก), ขัดมอนเทศ, หนวดแมว (กลาง), ข้างไลดุ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ตานซาน (ปัตตานี), เทียนนา (จันทบุรี), ปีกแมงวัน (กาญจนบุรี), หญ้าจ้าดตู้ด, หญ้าหัวแมงฮุน (เหนือ), หญ้าพ่ำสามวัน (ฉาน – แม่ฮ่องสอน), หูปลาช่อนตัวผู้

ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้                      ต้มรับประทานคลังคลอดใหม่ๆ


กะเพราะ

ชื่ออื่นๆ                 กะเพราขาว, กะเพราดำ, กะเพราขน (ไทย), กอนก้อดำ (พายัพ), กอมก้อ (ภาคเหนือ)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้                      แกงเลียงรับประทานบ่อยๆ หลังคลอดใหม่ๆ


ผักโขมหนาม

ชื่ออื่นๆ                 กะเหม่อลอมี, แม่ล้อคู่, หมั้งลั้งคู่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ผักโขมหนาม (ใต้)

ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้      ต้มกับน้ำ 3 ถ้วยแก้ว ให้เหลือ 1 ½ ถ้วยแก้ว รับประทานเช้าเย็น

Scroll to top