สมุนไพรหยอดหู เป็นฝี หูอักเสบ

ลังลาด

ชื่ออื่นๆ                 ดูเกโก (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ลางสาด (กลาง), ลาซะ (ใต้)

ส่วนที่ใช้               เมลดสดซึ่งมีสีเขียว

ขนาด                     2 – 3 เมล็ด

วิธีใช้                      ล้างเมล้ดลังสาดให้สะอาด ฝนกับน้ำฝนให้ข้นๆ หยอดลงในหูวันละ 2 ครั้ง ประมาณ 2 – 3 วัน จะเห็นผล


เนียมหูเสือ

ชื่ออื่นๆ                 หอมด่วนหลวง (เหนือ), หูเสือ, ผักหูเสือ, หูเสือไทย, อีไหลหลึง

ส่วนท่ใช้               ใบสด

ขนาด                     3 – 4 ใบ

วิธีใช้                      ล้างใบให้สะอาด คั้นเอาแต่น้ำ หยอดหู 2 – 3 หยด วันละ 2 ครั้ง 2 – 3 วันติดต่อกัน


หูเสือจีน

ชื่ออื่นๆ                 โฮ้วหีเช้า

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     4 – 6 ใบ

วิธีใช้                    ล้างใบให้สะอาด คั้นเอาแต่น้ำ หยอดหู 2 – 3 หยด วันละ 2 ครั้ง 2 – 3 วันติดต่อกัน


ปอทะเล

ชื่ออื่นๆ                 ขมิ้นนางมัทรี, ผีหยิก (เลย), บา (จันทบุรี), ปอ, ปอฝ้าย (กลาง), ปอนา (ใต้)

ส่วนี่ใช้                  ดอกสด

ขนาด                     2 – 3 ดอก

วิธีใช้                      ใช้ดอกสด 3 ดอก ต้มกับน้ำนมซักครึ่งถ้วยตะไล ใช้น้ำหยอดหู แก้เจ็บในหู


ตีนตะขาบ

ชื่ออื่นๆ                 ว่านตีนตะขาบ, ต้นตีนตะขาบ, ตะขาบ, พิษตะขาบ (กลาง)

ส่วนที่ใช้               ต้นและใบสด

ขนาด                     3 – 5 ใบ

วิธีใช้                      ต้นและใบสดล้างให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับเหล้าโรงครึ่งช้อนแกง หยอดหูครั้งละ 2 – 3 หยด แก้วหูน้ำหนวก ใช้ 3 – 4 ครั้ง ควรจะหาย

Scroll to top