กระเบา

ชื่ออื่นๆ                 กระเบาตึก (เชมร – ตะวันออก), กระเบาน้ำ, กระเบาข้าวแข็ง, กระเบาข้าวเหนียว, กระเบาเบ้าแข็ง, กระเบาใหญ่, กาหลง, แก้วกาหลง (กลาง), กระตงดง (เชียงใหม่), กราเบา (เขมร), ดงกะเปา (ลำปาง), เบา (สุราษฎร์ธานี), กะเบาใหญ่ (นครราชสีมา), มะกูลอ (เหนือ), กูลา (ปัตตานี), หัวค่าง (ประจวบคีรีขันธ์), ตัวโอ่งจี๊ (จีน)

ส่วนที่ใช้               น้ำมันจากเมล็ด หรือเนื้อในเมล็ด

ขนาด                     5 – 10 เมล็ด

วิธีใช้                      กะเทาะเปลือกของเมล็ดออก ตำเนื้อในให้ละเอียด เติมน้ำมันพืชลงไปพอแฉะ ใช้ทาโรคผิวหนังได้ทุกชนิด


สะบ้า

ชื่ออื่นๆ                 ม๊อกแกมื่อ (ละว้า – เชียงใหม่), มะนิม, หมากงิม (ฉาน – เชียงใหม่), มะบ้า (ทั่วไป), คำต้น, มะบ้าหลวง (เหนือ), สะบ้ามอญ (กลาง), หมากหนิม (ฉาน – แม่ฮ่องสอน), เดื่อหมากป้าหนัง, สะบ้าแฝก, ม้าบ้า (กลาง), กาบ้า, อางแม่ละมุง (สุราษฎร์ธานี), สะบ้าแดง, สะบ้าหนัง (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               เนื้อในเมล็ดของสะบ้า

ขนาด                     1 เมล็ด

วิธีใช้                      นำเอาเมล็ดสะบ้าแกะเปลือกแดงน้ำตาลออก เอาเนื้อสีขาวบดให้ละเอียดแล้วเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปพอแฉะ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนัง


แห้วหมูเล็ก, กกดอกขาว

ชื่ออื่นๆ                 หญ้ากกดอกขาว (ก.ท.) หญ้าขนหมู (พายัพ), หญ้าก๊ดหมู, สลาบก๊ดหมู (ลำพูน), เฮียงหูจิ๋ว (แต้จิ๋ว)

ส่วนที่ใช้               เหง้าสด

ขนาด                     2 – 3 เหง้า

วิธีใช้                      ใช้เหง้าตำให้ละเอียดเติมน้ำมันพืช ทาบริเวณที่เป็น


พลูคาว

ชื่ออื่นๆ                 ผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน), ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง (เหนือ), ผักคาวทอง, พลูแก (กลาง)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     5 – 8 ใบ

วิธีใช้                      ใช้ใบขยี้ทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังวันละ 2 – 3 ครั้ง หลายๆ วันจนกว่าโรคผิวหนังจะหาย


น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่ออื่นๆ                 นมราชสีห์, ผักโขมแดง (กลาง), หญ้าน้ำหมึก (เหนือ), หญ้าหลังอึ่ง (ฉาน – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               ต้นสด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้                      หั่นดองในเหล้าโรง 4 – 5 วัน นำน้ำที่แช่ทายริเวณที่เป็ฯบ่อยๆ จนกว่าจะหาย


ใบละบาท

ชื่ออื่นๆ                 ใบระบาด, ผักระบาด (กลาง), เมืองมอน

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     2 – 3 ใบ

วิธีใช้                      นำใบมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนัง วันละ 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกัน 3 – 4 วัน จะเห็นผล


เจตมูลเพลิงขาว

ชื่ออื่นๆ                 ตอชูวา, ตั้งชู้อ้วย (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ปิดปิวขาว (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               ราก

ขนาด                     1 – 2 ราก

วิธีใช้                      นำรากมาป่นให้ละเอียด ผสมน้ำมันพืชเล็กน้อย ทาบริเวณที่เป็น

ข้อควรระวัง         เมื่อทาเจตมูลเพลิงขาวแล้วให้สังเกตุว่าโรคผิวหนังอาการดีขึ้นหรือไม่ ถ้ามีอาการพุพองมากขึ้น ให้รีบหยุดยา เพราะยาตัวนี้ถ้าใช้มากจะทำให้เป็นแผลพุพองได้


กรวยป่า

ชื่ออื่นๆ                 ก้วย (เหนือ), ขุนเหยิง, บุนเหยิง (สกลนคร), คอแลบ (นครราชสีมา), ตวย (เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่, ตานเสี้ยน (พิษณุโลก), ผ่าสาม (นครพนม)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 – 15 ใบ

วิธีใช้                      นำมาบดให้ละเอียด เติมน้ำมันพืช ใช้ทาบริเวณที่เป็ฯโรคผิวหนัง


เลี่ยน

ชื่ออื่นๆ                 เฮี่ยน, เคี่ยน, เกรียน (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               ดอกและผลสด

ขนาด                     ดอก 1 ช่อเล็กๆ, ผล 5 – 7 ผล

วิธีใช้                      เอาดอกหรือผลตำให้ละเอียด เติมน้ำมันพืช แล้วใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังวันละ 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกันจนกว่าจะหาย


สะเดาอินเดีย

ชื่ออื่นๆ                 ควินิน (ทั่วไป), สะเดา (กลาง), เดา (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               เมล็ดที่โตเต็มที่

ขนาด                     2 กำมือ

วิธีใช้                      เอาเมล็ดสะเดามาตำหรือบีบ จะได้น้ำมันจากเมล็ด ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง ทาบ่อยๆ จนกว่าจะหาย


ขมิ้นชัน

ชื่ออื่นๆ                 ขมิ้น (ทั่วไป), ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยอก, ขมิ้นหัว (เชียงใหม่), ขี้มิ้น, หมิ้น (มลายู),

ตายอ (กะเหรี่ยง – กำแพงเพชร), สะยอ (กะเหรี่ยง – แม่อ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               เหง้าแห้ง

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      เหง้าขมิ้นมาทำให้แห้ง ป่นให้เป็นผงละเอียด ใช้ทาบริเวณที่เป็นเม็ดผื่นคัน โดยเฉาะในเด็กจะนิยมใช้มันมาก


สำมะงา

ชื่ออื่นๆ                 เขี้ยวงู (ประจวบคีรีขันธ์), สัมเนรา (ระยอง), สักขรีย่าน (ชุมพร), สัมปันงา, สำมะสีงา, สำมะดีงา, สำปะงา, สำลีงา (กลาง, ตะวันออก), เช่าอึ้งเต็ง (จีน)

ส่วนที่ใช้               ทั้งกิ่งและใบสด

ขนาด                     3 – 4 กำมือ

วิธีใช้                      สับเป็นท่อนๆ ต้มน้ำอาบแก้ผื่นคัน ใช้ติดต่อกัน 3 – 4 ครั้ง


เหงือปลาหมอ

ชื่ออื่นๆ                 แก้มหอม (กระบี่), จะเกร็ง, นางเกร็ง, อีเกร็ง (กลาง)

ส่วนที่ใช้               ใบ และต้นสด

ขนาด                     3 – 4 กำมือ

วิธีใช้                      นำต้นสดมาสับ ต้มน้ำอาบแก้ผื่นคัน ใช้ติดต่อกัน 3 – 4 ครั้ง


ขันทองพยาบาท

ชื่ออื่นๆ                 กระดูก, ยายปลวก (ใต้), ขนุนแดง (เพชรบูรณ์), ขอบนางนั่ง (ตรัง), ขัณฑสกร, ช้องรำพัน, สลอดน้ำ (จันทบุรี), ขันทอง (พิจิตร), มะดูก, หมากดูก (กลาง), ข้าวตาก (กาญจนบุรี), ขุนทอง, คุณทอง (ประจวบคีรีขันธ์), โจ่ง, เจิ่ง (ส่วน – สุรินทร์), ดูกไทร, ดูกไส, ดูกไม้, เหมือดโรค (เลย), ดูกหิน (สระบุรี), ดูกไหล (นครราชสีมา), ทุเรียนป่า, ไฟ, ป่าช้าหมอง, ยางปลอก, ฮ่อสะพานควาย (แพร่), มะดูกดง (ปราจีนบุรี), มะดูกเลื่อม (เหนือ), เหล่บ่อ (กะเหรี่ยง – แพร่)

ส่วนที่ใช้               เนื้อไม้

ขนาด                     1 ท่อน

วิธีใช้                      สับเป็นชิ้นเล็กๆ ต้มน้ำอาบแก้คัน ใช้ติดต่อกันหลายๆ วัน


ยาสูบ

ชื่ออื่นๆ                 จะวั้ว (เขมร – สุรินทร์), ยาฉุน, ยาเส้น

ส่วนที่ใช้               ใบยาที่แก่และแห้ง (ยาสุล, ยาฉุนหรือยาตั้ง)

ขนาด                     1 ขยุ้มมือ

วิธีใช้                      นำมาตำให้เป็นผง ผสมกับผงขมิ้นชันแห้งเท่าๆ กัน เติมน้ำมันมะพร้าว เคี่ยวไฟอ่อนๆ ใช้ทาบริเวณที่เป็นผื่นคันเหมาะกับคนที่แพ้ยุง หรือริ้น


ข้อควรระวัง          สำหรับโรคผิวหนัง หิด เหา กลากเกลื้อน เหล่านี้ ข้อที่ควรระทักระวังคือ ความสะอาด จะต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องนอน ที่พักอาศัยให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าสิ่งที่กล่าวข้างต้นนี้สกปรก เมื่อรักษาโรคผิวหนังนี้หายแล้ว ก็อาจจะกลับเป็นได้อีก การติดต่อ อย่าใช้ของร่วมกับบุคคลอื่นๆ และอย่าพยายามใกล้ หรือเสียดสีกับบุคคลที่เป็นโรคเหล่านี้

 

 

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้สมุนไพรรักษากลากเกลื้อน
บทความถัดไปสมุนไพรรักษาหูด