สมุนไพรรักษาหูด

พญาไร้ใบ

ชื่ออื่นๆ                 พญาร้อยใบ (เชียงใหม่), เคียะเทียน (เหนือ), เคียะจีน (เชียงใหม่)

ส่วนที่ใช้               กิ่งสดๆ ซึ่งเมื่อหักจะมียางสีขาวเหมือนน้ำนมออกมา

ขนาด                     1 กิ่งเล็ก

วิธีใช้                      เด็ดกิ่งใช้ยางสีขาวที่ไหลออกมา ทาตรงหูด วันละ 3 – 4 ครั้ง ติดต่อกันหลายๆ วัน จนกว่าหูดจะหลุด


น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่ออื่นๆ                 นมราชสีห์, ผักโขมแดง (กลาง), หญ้าน้ำหมึก (เหนือ), หญ้าหลังอึ่ง (ฉาน – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               ยางจากต้น

ขนาด                     1 – 2 ต้นสด

วิธีใช้                      เด็ดกิ่งใช้ยางสีขาวที่ไหลออกมา ทาตรงหูด วันละ 3 – 4 ครั้ง ติดต่อกันหลายๆ วัน จนกว่าหูดจะหลุด


สลัดได

ชื่ออื่นๆ                 กะลำพัก (นครราชสีมา), เคียะผา (เหนือ), เคียะเลี่ยม, หงอนงู (แม่ฮ่องสอน), ทูดุเกละ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), สลัดไดป่า

ส่วนที่ใช้               ยางจากต้น

ขนาด                     1 ท่อน

วิธีใช้                      ตัดต้นมาจะมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ใช้ยางจิ้มตรงที่เป็นหูดวันละ 1 – 2 ครั้ง จนกว่าหูดจะหลุด


มะม่วงหิมพานต์

ชื่ออื่นๆ                 กะแตแก (นราธิวาส), กายี (ตรัง), ตำหยาว, ท้ายล่อ, ส้มม่วง, ชูหน่วย (ใต้), นายอ (ยะลา), มะม่วงสากอ (อุตรดิตถ์), มะม่วงกุลา, มะม่วงลังกา, มะม่วงสิงหน, มะม่วงหยอด (เหนือ), มะม่วงทูนหน่วย, ส้มม่วงทูนหน่วย (สุราษฎณ์ธานี), มะม่วงยางหุย, มะม่วงเล็ดล่อ (ระยอง), มะม่วงไม่มีหาว (กลาง), มะม่วงสิโห (เชียงใหม่), มะโห (ฉาน – แม่ฮ่องสอน), ยาโงย, ยาร่วง (ปัตตานี)

ส่วนที่ใช้               ยางจากผลสดที่ยังไม่สุก

ขนาด                     1 ผลที่เด็ดออกมาใหม่ๆ

วิธีใช้                      ใช้ยางจากผลทาตรงบริเวณที่เป็นหูด ทาบ่อยๆ จนกว่าจะหาย


กะเพรา

ชื่ออื่นๆ                 กะเพราขาว, กะเพราดำ, กะเพราขน (ไทย), กอนก้อดำ (พายัพ), กอมก้อ (ภาคเหนือ)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     –

วิธีใช้                      เอาใบสดของกะเพราะ ถ้าเป็นกะเพราะแดงจะมีฤทธิ์แรงยิ่งขึ้น ขยี้ทาตรงหัวหูด เช้าเย็นจนกว่าหัวหูดจะหลุด


ข้อควรระวัง          น้ำยางที่ใช้สำหรับกัดหูดนี้ เป็นพิษมาก ดังนั้นเวลาใช้ควรระวังอย่าให้เข้าตา ให้กัดเฉพาะตรงที่เป็นหูด อย่าให้ถูกเนื้อดี ถ้ายางถูกเนื้อดี เนื้อดีจะเน่าเปื่อย ซึ่งรักษาให้หายไดยาก

Scroll to top