สมุนไพรรักษางูสวัด

ว่านมหากาฬ

ชื่ออื่นๆ                 ดาวเรือง, มหากาฬ, ผักกาดนกเขา, หนาดแห้ง, ผักกาดกบ, คำโคก, สาบแร้งสาบกา, มหากาฬแดง, อังตัวปึง, อังตั้งปี๊ (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     5 – 6 ใบ

วิธีใช้                      ล้างใบสดให้สะอาด ตำในภาชนะที่สะอาด ใส่พิมเสนเล็กน้อย ใช้นำทาแล้วพอกบริเวณที่เป็นด้วยก็ได้


ตำลึง

ชื่ออื่นๆ                 ผักแคบ (เหนือ), แคเด๊าะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), สี่บาท (กลาง)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 – 15 ใบ

วิธีใช้                      ล้างใบและภาชนะที่จะตำให้สะอาด แล้วเอาใบที่ตำละเอียดเเล้วเติมดินสอพองลงไป ใช้ทั้งน้ำและเนื้อใบตำลึงทาบริเวณ ที่เป็น ทาบ่อยๆ


หญ้าน้ำดับไฟ

ชื่ออื่นๆ                 หญ้าดับไฟ (กลาง), โหวเช้า, กิมฮวยโพเช้า (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบและต้น

ขนาด                     1 ต้น

วิธีใช้                      ล้างสมุนไพรให้สะอาด ตำให้ละเอียด เติมเหล้าโรงและพิมเสนเล็กน้อย ใช้ทาบริเวณที่เป็น ทาบ่อยๆ


พุดตาน

ชื่ออื่นๆ                 ดอกสามสี, สามผิว, สามสี (เหนือ), บักหู่ย้ง, พู่ย้ง (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     4 – 5 ใบ

วิธีใช้                      ล้างใบให้สะอาด ตำให้ละเอียด เติมน้ำซาวข้าว ใช้ทาบริเวณที่เป็น ทาบ่อยๆ


เสลดพังพอน

ชื่ออื่นๆ                 พญาปล้องทอง (กลาง), ผักมันไก่, ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่), พญาปล้องดำ (ลำปาง), พญายอ (ทั่วไป), โพะโซจาง (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้      นำมาล้างให้สะอาด ตำให้ละเอียดเติมเหล้าโรงเล็กน้อย ใช้น้ำทาบริเวณที่เป็น กากพอกด้วยก็ได้

Scroll to top