สมุนไพรระงับกลิ่นปาก

ฝรั่ง

ชื่ออื่นๆ                 จุ่มโป่ (สุราษฎร์), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก่อย (เชียงใหม่), มะก้อยยา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), มะยู, เตปันยา (นราธิวาส), ยะริง (ลาว้า – เชียงใหม่), ยามู, ย่ามู่ (แหลมลายู), สีดา (นครปฐม)

ส่วนที่ใช้               ใบสดชนิดเพสลาด

ขนาด                     3 – 5 ใบ

วิธีใช้                      ใช้เคี้ยวแล้วคายกากออก จะช่วยระงับกลิ่นปาก


กานพลู

ชื่ออื่นๆ                 ดอกจันทน์ (เชียงใหม่), จันจี่ (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               ดอกตูม

ขนาด                     2 – 3 ดอก

วิธีใช้                      อมไว้ในปาก จะช่วยระงับกลิ่นปากลงได้บ้าง


หมายเหตุ  การเกิดกลิ่นปากมาสาเหตุเนื่องจาก

  1. ฟันและเหงือกไม่วะอาด
  2. มีฟันผุ หรือเหงือกเป็นหนอง ต้องปรึกษาทันตแพทย์
  3. ถ้าไม่เกี่ยวกันฟันหรือเหงือก อาจจะเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรืออื่นๆ ให้ปรึกษาแพทย์ จะช่วยท่านได้
Scroll to top