สมุนไพรปิดขมับหรือยาบรรเทาอากาศปวดศีรษะ

ว่านหางจรเข้

ชื่ออื่นๆ                 ว่านไฟไหม้ (เหนือ), ว่านหางจระเข้, หางตะเข้ (กลาง), นำเต๊ก (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     1 ใบ

วิธีใช้                      ฝานตามขวางใบหน้าประมาณ ¼ เซนติเมตร ใช้ปูนแดงทาตรงเนื้อที่มีสักษณะวุ้นสีใสๆ แล้วเอาทางด้านปูนแดงปิดขบหมับ จะทำให้บรรเทาอาการปวดศีรษะ


ขี้กาแดง

ชื่ออื่นๆ                 แตงโมป่า (กาญจนบุรี), มะกาดิน (เชียงใหม่), ขี้กาเทศ, ขี้กาน้อย, กายิงอ (ใต้)

ส่วนที่ใช้          ผลแก่สด ราก

ขนาด               1 ผล ราก 1 ท่อนเล็กๆ

วิธีใช้                – เอาผลสดมาต้มในน้ำมันพืช ใช้ทาหนังศีรษะ แก้ปวดศีรษะข้างเดียว

– รากสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ต้มรวมกับเมล็ดพันธ์ผักกาด 2 หยิบมือ เคี่ยวให้งวดแล้วใช้น้ำทาแก้ปวดศีรษะ

Scroll to top