ยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน (ลักปิดลักเปิด)

มะนาว

ชื่ออื่นๆ                 โกรยชะม้า (เขมร – สุรินทร์), ปะนอเกล, มะนอเกละ, มะเน้าดีเล (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ปะโหน่งกลยาน (กะเกรี่ยง – กาญจนบุรี), ส้มมะนาว (ทั่วไป), ลีนาปีห์ (มลายู), หมากฟ้า (ฉาน – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               น้ำจากผลที่แก่จัด

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      น้ำมะนาวเติมเกลือ น้ำตาล น้ำแข็ง ใช้เป็นเครื่องดื่ม หรือจะใส่ในอาหารก็ได้เช่นกัน


ฝรั่ง

ชื่ออื่นๆ                 จุ่มโป่ (สุราษฎร์), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก่อย (เชียงใหม่), มะก้อยยา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), มะยู, เตปันยา (นราธิวาส), ยะริง (ลาว้า – เชียงใหม่), ยามู, ย่ามู่ (แหลมลายู), สีดา (นครปฐม)

ส่วนที่ใช้               ผลโตเต็มที่ไม่สุก

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      รับประทานเป็นผลไม้

ถ้าเป็นฝรั่งขี้นกจะมีไวตามินซีสูงกว่าฝรั่งพันธุ์อื่นๆ


ส้มต่างๆ  

ชื่ออื่นๆ                 ส้มเขียวหวาน, ส้มเกลี้ยง. ส้มเช้ง, ส้มโอ, ส้มจีน ฯลฯ

ส่วนที่ใช้               ผลแก่จัด

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      รับประทานเป็นผลไม้ นอกจากจะให้ไวตามินซีแล้ว กากของส้มช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระ ช่วยทำให้ระบาย


ผักบางชนิดที่มีไวตามินซีสูง

ชื่อ                          ถั่วงอก, โหระพา, แมงลัก, ผักกาดหอม, ผักบุ้ง ฯลฯ

ส่วนที่ใช้               ใบ และทั้งต้นสด

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      รับประทานเป็นอาหาร

ข้อควรระวัง          เนื่องจากไวตามินซีเป็นไวตามินที่เสียง่าย เมื่อได้รับความร้อนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นถ้ารับประทานสดๆ จะได้ไวตามินซีที่สูง แต่ถ้าต้องหารหุงต้ม ควรใช้ความร้อนต่ำๆ และเวลาสั่นๆ


มะละกอ

ชื่ออื่นๆ                 ก้วยลา (ยะลา), แตงต้น (สตูล), มะก้วยเทศ (เหนือ), มะเต๊ะ (ปัตตานี), ลอกอ (มลายู), สะกุยเส่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), หมักหุ่ง (เลย – นครพนม), หมากซางพอ (ฉาน – แม่ฮ่องสอน), มะหุ่ง (ลานช้าง), มากอี (สนามแจง)

ส่วนที่ใช้               ผลสุก

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      รับประทานเป็นผลไม้

นอกจากให้ไวตามินซีแล้วยังเป็นยาระบายอ่อนๆ ด้วย


มะขามป้อม

ชื่ออื่นๆ                 กันโตด, กำทอด (เขมร – จันทบุรี), กันโดด, กำหวด, กำทวด (ราชบุรี), มั่งลู่, ลันยาส่า (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               ผลโตเต็มที่

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      รับประทานเป็นผลไม้


มะกอก

ชื่ออื่นๆ                 กราไพ้ย, ไพ้ย (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), กอกกุก, กูก (เชียงราย), กอกเขา (นครศรีธรรมราช), กอกหมอง (เหนือ), ไพเเซ (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่)

ส่วนที่ใช้               ผลโตเต็มที่

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      รับประทานเป็นอาหาร ใส่กับหอมซอย พริกขี้หนู น้ำปลา ใช้จิ้มน้ำปลา หรือเนื้อย่าง


ผักโขมหนาม

ชื่ออื่นๆ                 กะเหม่อลอ, แม่ล้อคู้, หมั่งลั้งคู่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ปะตึ (เขมร), ผักขมหวาน (กลาง), ผักโขมหนาม (มลายู), ฉี่ไห่ (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบอ่อน

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      ใช้ปรุงเป็นอาหารโดยต้ม ผัด

บทความก่อนหน้านี้สมุนไพรรักษาโรคหืด
บทความถัดไปสมุนไพรเพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอด