วันอาทิตย์, กันยายน 25, 2022

แก่นลำต้น

แก่นลำต้น เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

พิกุล

พิกุล

ชื่อสมุนไพร : พิกุล ชื่ออื่น ๆ : พิกุลป่า, กุน, แก้ว, ซางดง ชื่อสามัญ : Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn. ชื่อวงศ์ : SPOPTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมรูปเจดีย์หรือกลมทึบ ใบดกออกหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามแนวยาว ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว กิ่งอ่อนและตามีขนสีน้ำตาลปกคลุม ...
ประดู่บ้าน

ประดู่บ้าน

ชื่อสมุนไพร : ประดู่บ้าน ชื่ออื่น ๆ : ประดู่, ประดู่ไทย, ดู่ ชื่อสามัญ : Burma Padauk, Narra ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus indicus Willd. วงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประดู่ ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 25 ม. ผลัดใบก่อนออกดอก เรือนยอดรูปคล้ายทรงกระบอก ยอดอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา หนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก       ...
กอก

กอก

ชื่ออื่น : กอก, มะกอกฝรั่ง, มะกอกหวาน (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ : Jew’s plum, Otatheite appleชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias cytherea Sonn.วงศ์ : Anacardiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กอก เป็นไม้ต้น สูง 7-12 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาหรือน้ำตาลแดง ใบกอก เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว ใบย่อยรูปไข่ค่อนข้างเรียวแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย ดอกกอก ออกเป็นช่อแบบเพนิเคิล ตามปลายยอด ดอกย่อยมีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว ฐานรองดอกมีสีเหลือง เป็นดอกสมบูรณ์เพส ผลกอก รูปไข่หรือรูปกระสวย...
กระโดงแดง

กระโดงแดง

ชื่ออื่น : กระโดงแดง, กระบกคาย(ศรีสะเกษ), ชมัน(สุรินทร์), ละโมก(ตราด), พิกุลป่า(นราธิวาส), ตาโยงฮูแต(มลายู-นราธิวาส), ประดงแดง (ชลบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou ชื่อวงศ์ : CELASTRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระโดงแดง เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 ม. มีพอนที่โคนต้น เรือนยอดเป็นพุ่มกลมยาว พุ่มใบแน่น เปลือกสีน้ำตาล...
กำลังช้างเผือก

กำลังช้างเผือก

ชื่อสมุนไพร : กำลังช้างเผือกชื่ออื่นๆ : โนรา, สะเลา, พญาช้างเผือก, แหนปีก (ภาคอีสาน), กะลังจ่าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อวิยาศาสตร์ : Hiptage benghalensis (Linn.) Kurzชื่อวงศ์ : MALPIGHIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กำลังช้างเผือก ไม้พุ่มหรือไม้รอเลื้อยดอกหอมเถาขนาดใหญ่ สามารถเลื้อยไปได้ไกลและรวดเร็ว (เลื้อยไปได้ไกลประมาณ 10 เมตร) เถาเป็นสีเขียว ลักษณะกลมเกลี้ยง เนื้อไม้แข็ง ลำต้นแตกกิ่งก้านเล็กและห้อยลง (บ้างว่าแตกกิ่งก้านสาขามาก) ทรงต้นมีรูปร่างไม่แน่นอน ใบกำลังช้างเผือก เป็นใบเดี่ยว...
มะซาง

มะซาง

ชื่อสมุนไพร :         มะซาง ชื่ออื่นๆ :                ซาง, หนามซาง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Madhuca pierrei (William) H.J.Lam ชื่อวงศ์ :     ...
จันทน์ชะมด

จันทน์ชะมด

ชื่ออื่น : จันทน์ชะมด ชื่ออื่น : จันทน์, จันทน์ขาว, จันทน์พม่า, จันทน์หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ชะมด เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบสูง 10-20 เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลือกสีเทาอมขาวเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างโปร่ง กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบจันทน์ชะมด เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับทรงใบรูปรีๆ...
จันทน์ผา

จันทน์ผา (จันทน์แดง)

ชื่ออื่น : จันทน์แดง, ลักกะจั่น, จันแดง, จันผา, จันทน์ผา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep. ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ผา จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง หรือเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 1.5-4 เมตร (ต้นโตเต็มที่อาจมีความสูงถึง 17 เมตร) เรือนยอดเป็นรูปทรงไข่ มีเรือนยอดได้ถึง 100 ยอด...
โมกหลวง

โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร : โมกหลวง ชื่ออื่นๆ : พุด, โมกทุ่ง, โมกใหญ่, มูกหลวง, มูกมันน้อย, โมกเขา, พุด, พุทธรักษา, ยางพุด(เลย), มูกมันหลวง, หนามเนื้อ(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall.ex G.Don ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โมกหลวง เป็นไม้พุ่มผลัดใบ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง...
เปล้าเงิน

เปล้าเงิน

ชื่อสมุนไพร : เปล้าเงิน ชื่ออื่นๆ : เปล้าน้ำเงิน, เปล้าหลังเงิน, กะโดนหิน, เป้าน้ำเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton cascarilloides Raeusch ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปล้าเงิน เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก สุง 1-3 เมตร กิ่งก้านเรียวเล็ก ใบเปล้าเงิน เป็นใบเดี่ยว ติดหนาแน่นเป็นช่วงๆ กใล้ปลายกิ่ง รูปขอบขนานแกมรูปหอก ขอบใบเรียบหรือหยักเพียงเล็กน้อย โคนใบสอบแคบ ปลายใบแหลม...
เปล้าน้อย

เปล้าน้อย

ชื่อสมุนไพร : เปล้าน้อย ชื่ออื่นๆ :  เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton stellatopilosus Ohba ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เปล้าน้อย เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-4 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ มีสีน้ำตาลปนเทา แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น ใบเปล้าน้อย เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ออกเรียงสลับกัน ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ...
ระกำ

ระกำ

ชื่อสมุนไพร : ระกำ ชื่ออื่น ๆ : สะละ, สะลัก (มลายู), สละ(ไทย), ซาเลา(มลายู-นรา), ระกำกอก, กำ(ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacca wallichiana Mart. ชื่อวงศ์ : ARECACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นระกำ เป็นพรรณไม้ปาล์มชนิดหนึ่ง ที่แตกหน่อออกมาเป็นกอ มีลำต้นอยู่ใต้ดิน นอกจากต้นทีแก่ ๆ เท่านั้นจะมีลำต้นสูงขึ้นมาเหนือผิวดิน และโดยทั่วไปแล้วจะสูงไม่เกิน...
สะเดา

สะเดา

ชื่อสมุนไพร : สะเดา ชื่ออื่นๆ :  สะเดาบ้าน(ภาคกลาง), สะเลียม(ภาคเหนือ), เดา, กระเดา, กะเดา(ภาคใต้), จะดัง, จะตัง(ส่วย), ผักสะเลม(ไทลื้อ), ลำต๋าว(ลั้วะ), สะเรียม(ขมุ), ตะหม่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ควินิน(ทั่วไป), สะเดาอินเดีย(กรุงเทพฯ), กาเดา, เดา, ไม้เดา ชื่อสามัญ : Neem, Neem tree,...
ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก

ชื่อสมุนไพร : ขี้เหล็ก, ชื่ออื่น : ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง, สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), แมะขี้แหละพะโด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ยะหา (มลายู-ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ชื่อสามัญ...
พังแหรใหญ่

พังแหรใหญ่

ชื่อสมุนไพร : พังแหรใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ขางปอยป่า, ตะคาย, ปะดัง, ตายไม่ทันเฒ่า, พังแหร, ปอแฟน, ปอหู, ปอแหก, ปอแฮก, พังแกรใหญ่, พังอีแร้, พังอีแหร, กีกะบะซา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trema orientalis (L.) Bl. ชื่อวงศ์ : ULMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพังแหรใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ...