Sunday, September 24, 2023

เปลือกผล

เปลือกผล เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กระถิน

กระถิน

ชื่อสมุนไพร : กระถินชื่ออื่นๆ : กระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนองบก(ภาคเหนือ)ชื่อสามัญ : Horse tamarind, Leucaenaชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.) de Witชื่อวงศ์ : FABACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระถิน เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ...
กระท้อน

กระท้อน

ชื่ออื่น : กระท้อน, เตียน, ล่อน, สะท้อน(ภาคใต้), มะต้อง(ภาคเหนือ,อุดรธานี), มะติ๋น(ภาคเหนือ), สตียา, สะตู(มาเลย์-นราธิวาส), สะโต(มาเลย์-ปัตตานี)ชื่อสามัญ : Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentolชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr.ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระท้อน เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 15-40...
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อสมุนไพร : กัลปพฤกษ์ชื่ออื่นๆ :  ชัยพฤกษ์, กาลพฤกษ์, กานล์ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib.ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นพลัดใบขนาดเล็กถึงกลาง พบได้มากทางภาคอีสาน และภาคเหนือ มีความสูงลำต้นได้มากกว่า 12 เมตร แตกกิ่งในระดับต่ำ ทอดกิ่งในแนวตั้งขึ้นด้านบน มีทรงพุ่มแบนกว้าง มีทรงพุ่มโปร่ง ไม่หนาทึบ เปลือกลำต้นมีลักษณะเรียบ ผิวเปลือกมีสีเทา...
เงาะ

เงาะ

ชื่อสมุนไพร : เงาะ ชื่ออื่น ๆ : เงาะป่า(นครศรีธรรมราช), พรวน(ปัตตานี), กะเมาะแต, มอแต, อาเมาะแต(มาเลย์ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum Linn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเงาะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 15-25 ม. ลำต้นจะแตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกสีเทาอมน้ำตาลเข้ม กิ่งเล็กกลมสีน้ำตาลอมแดงคล้ำ มีรอยเหี่ยวละเอียด ทรงพุ่มเป็นรูปครึ่งวงกลมแผ่ออกกว้าง ...
จิกทะเล

จิกทะเล

ชื่อสมุนไพร : จิกทะเล ชื่ออื่นๆ : โดนแล, อามุง, จิกเล, โดนเล ชื่อสามัญ : Beach barringtonia, Shaving bush tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia asiatica (L.) Kurz ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกทะเล เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบแตกกิ่งต่ำ...
ฟัก

ฟัก

ชื่อสมุนไพร : ฟัก ชื่ออื่น ๆ : ฟักขาว, ฟักเขียว, ฟักจีน, แฟง(ภาคกลาง), ขี้พร้า(ภาคใต้), ฟักขี้หมู, ฟักจิง, มะฟักขม, มะฟักหม่น, มะฟักหม่นขม(ภาคเหนือ), มะฟักหอม(แม่ฮ่องสอน), ดีหมือ, ลุ่เค้ส่า(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ตังกวย(จีน) ชื่อสามัญ : Wax Gourd, White Gourd, Chinese Water...
มะนาว

มะนาว

ชื่อสมุนไพร : มะนาว ชื่ออื่น ๆ : มะนอเกละ, ปะนอเกล, มะเน้าด์เล(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปะโหน่งกลยาน(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ส้มมะนาว(ทั่วไป), หมากฟ้า(เงี้ยง-แม่ฮ่องสอน), โกรยชะม้า(เขมร-สุรินทร์), ลีมานีปีห์(มลายู-ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Common lime, Lime ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia Swing. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะนาว เป็นพรรณไม้พุ่ม ยืนต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ .5-3.5 เมตร ผิวเปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยง...
มะพร้าว

มะพร้าว

ชื่อสมุนไพร : มะพร้าว, ชื่ออื่น ๆ :  หมากอูน, หมากอู๋น, มะพร้าว(ทั่วไป), คอส่า(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะพร้าว(ภาคใต้), ดุง(ชอง-จันทบุรี), ย่อ(มลายู-ภาคใต้), โพล(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เฮ็ดดุง(เพชรบูรณ์), เอี่ยจี้(จีน) ชื่อสามัญ : Coconut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera Linn. ชื่อวงศ์ : PALMAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะพร้าว เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นสูงชะลูด จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบมะพร้าว ลักษณะของใบออกเป็นใบรวม...
มะม่วง

มะม่วง

ชื่อสมุนไพร : มะม่วง ชื่ออื่นๆ : หมากม่วง (ภาคอีสาน) , ลูกม่วง (ภาคใต้) , บะม่วง (ภาคเหนือ) , หมักโม่ง (เงี้ยว-ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะม่วง เป็นไม้พุ่มยืนต้นมีน้ำยางสีขาวขุ่นอยู่ในทุกส่วน สูงประมาณ 10-15 ม.  ซึ่งขนาดของลำต้นจะขึ้นอยู่กับพันธุ์และอาจะ...
มังคุด

มังคุด

ชื่อสมุนไพร : มังคุด ชื่ออื่นๆ : แมงคุด, เมงก็อพ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn. ชื่อวงศ์ : Guttiferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมังคุด เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบมังคุด ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 6-11 ซม. ยาว 15-25 ซม....
ลางสาด

ลางสาด

ชื่อสมุนไพร : ลางสาด ชื่ออื่นๆ : รังสาด ลังสาด รางสาด ลางสาด (ไทย), ลาซะ ดูกู (มลายู) ชื่อสามัญ : Langsat , Lancet , Langsium ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lonsium domesticum Corr. ชื่อวงศ์ : Meliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลางสาด...
ลำไย

ลำไย

ชื่อสมุนไพร : ลำไย ชื่ออื่น ๆ : ลำไยป่า(ทั่วไป), เจ๊ะเลอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลำไย เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จะแตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ลำต้นและกิ่งก้านมีสีน้ำตาลอมเทา ใบลำไย ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็ก แต่ใบจะดกหนาทึบ ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี ลักษณะของใบเป็นรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย มีสีเขียวเข้ม ดอกลำไย ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ซึ่งดอกลำใยนี้จะมีขนาดเล็ก สีเหลือง หรือน้ำตาลอ่อน ๆ ...
ลิ้นจี่

ลิ้นจี่

ชื่อสมุนไพร : ลิ้นจี่ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นจี่ป่า, สีรามัน, สีรามันขาว ชื่อสามัญ : Lychee, Litchi, Lichee, Lichi ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinensis Sonn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลิ้นจี่ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ 11-12 เมตร แตกกิ่งก้าน บริเวณยอดกลม ใบลิ้นจี่ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตัวแบบสลับ มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยเมื่อแก่เต็มที่กว้าง...
ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน

ชื่อสมุนไพร :  ส้มเขียวหวาน ชื่ออื่นๆ :  มะขุน มะเขียว มะแง มะจุก มะบาง ส้มแก้วเกลี้ยง ส้มแก้วโบราณ ส้มขี้ม้า ส้มจีนเปลือกล่อน ส้มจันทบูร ส้มจุก ส้มเชียงตุง ส้มตรังกานู ส้มแป้นกระดาน ส้มแป้นเกลี้ยง ส้มแป้นขี้ม้า ส้มแป้นหัวจุก ส้มแสงทอง ส้มเหม็น ชื่อสามัญ : ...
ส้มจี๊ด

ส้มจี๊ด

ชื่อสมุนไพร : ส้มจี๊ด ชื่ออื่นๆ : ส้มกิมจ๊อ, ก่ำควิด ชื่อสามัญ :  Kumquats, Cumquats ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus Japonica Thunb. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นส้มจี๊ด เป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 1.5-3 เมตร ตามกิ่งมีหนามแหลมคม ยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร ใบส้มจี๊ด เป็นใบประกอบชนิดแบบลดรูปที่มีใบย่อยใบเดียว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ...