Wednesday, May 31, 2023

เนื้อไม้

เนื้อไม้ เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

แคฝอย

แคฝอย

ชื่อสมุนไพร : แคฝอย ชื่ออื่น ๆ : แคหิน แคหันแห้ (ลำปาง), แคนา แคทราย แคสัก (ราชบุรี), แคเขา (สุราษฎร์ธานี), แคขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stereospermum fimbriatum  (Wall. ex  G.Don) A.DC. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแคฝอย เป็นไม้ยืนต้น...
งัวเลีย

งัวเลีย

ชื่อสมุนไพร : งัวเลีย ชื่ออื่นๆ : วัวเลีย( อุบลราชธานี ), ทะลุ่มอิด( นครสวรรค์ ), ตะครอง( นครศรีธรรมราช ), งวงช้าง( อุดรธานี ), หนามนมวัว, โกโรโกโส, หนามเกาะไก่( นครราชสีมา ), ไก่ให้( พิษณุโลก), กะอิด(ราชบุรี),...
จันทน์กะพ้อ

จันทน์กะพ้อ

ชื่อสมุนไพร : จันทน์กะพ้อ ชื่ออื่นๆ : เขี้ยวงูเขา, จันทน์พ้อ, จันพอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vatica diospyroides Symington. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์กะพ้อ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปไข่หรือแผ่กว้าง ทรงพุ่มค่อนข้างทึบ ลำต้นตรง แตกกิ่งต่ำ กิ่งอ่อนและใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ดอกมีกลิ่นหอมแรง เจริญเติบโตช้า เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดและแห้งแล้ง เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ และแตกสะเก็ดสีน้ำตาลอมเทา...
จันทน์ชะมด

จันทน์ชะมด

ชื่ออื่น : จันทน์ชะมด ชื่ออื่น : จันทน์, จันทน์ขาว, จันทน์พม่า, จันทน์หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ชะมด เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบสูง 10-20 เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลือกสีเทาอมขาวเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างโปร่ง กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบจันทน์ชะมด เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับทรงใบรูปรีๆ...
จันทนา

จันทนา

ชื่อสมุนไพร : จันทนา ชื่ออื่นๆ : จันทน์หอม(ระนอง), จันทน์ใบเล็ก, จันทน์ขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tarenna hoaensis Pitard. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นตั้งตรงเรือนยอดเป็นทรงพุ่มยาวรีมีกิ่งแขนงแตกเป็นพุ่ม เปลือกต้น ผิวเรียบบาง มีสีน้ำตาลเข้ม เนื้อไม้และแก่นมีสีเหลืองขาวนวล หรือออกน้ำตาลอ่อนๆ มีกลิ่นหอม ใบจันทนา...
จำปา

จำปา

ชื่อสมุนไพร : จำปา ชื่ออื่น ๆ : จัมปา, จำปากอ(มลายู ภาคใต้), จำปาเขา(ตรัง), จำปาทอง(นครศรีธรรมราช), จำปาป่า(สุราษฎร์ธานี), มณฑาดอย ชื่อสามัญ : Champak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre วงศ์ : MAGNOLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจำปา เป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 15-25 เมตร มีสีน้ำตาลปนขาวเล็กน้อย  กิ่งเปราะ...
จิกเขา

จิกเขา

ชื่อสมุนไพร : จิกเขา ชื่ออื่น : ตองหมอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia pendula King. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกเขา เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ สูงประมาณ 3-8 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้าง มีลำต้นเป็นปุ่มปม เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องและเป็นสันแหลมตามยาว มีกิ่งน้อย กิ่งก้านมักคดงอ ปลายกิ่งมักลู่ลง ทรงพุ่มของแต่ละกิ่งมีลักษณะเป็นทรงกลม ใบจิกเขา ใบเดี่ยว ใบออกเวียนสลับถี่ที่บริเวณปลายกิ่ง...
จิกน้ำ

จิกน้ำ

ชื่อสมุนไพร : จิกน้ำ ชื่ออื่น : จิกนา, กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้าง มีลำต้นเป็นปุ่มปม เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องและเป็นสันแหลมตามยาว กิ่งก้านมักคดงอ ปลายกิ่งมักลู่ลง ใบจิกน้ำ มีใบเป็นใบเดี่ยว ใบออกเวียนสลับถี่ที่บริเวณปลายกิ่ง...
นมแมว

นมแมว

ชื่อสมุนไพร : นมแมว ชื่ออื่นๆ : น้ำจ้อย(ยโสธร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff) Ban ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมแมว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้เหนียวมาก แตกกิ่งก้านได้มาก เกิดเป็นพุ่มใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนรูปดาวสีน้ำตาลหนาแน่น ใบนมแมว เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3-6.5...
น้ำใจใคร่

น้ำใจใคร่

ชื่อสมุนไพร: น้ำใจใคร่ ชื่ออื่นๆ :  กระเดาะ(สงขลา), กระทอก, กระทอกม้า(ราชบุรี), กระทกรก(กลาง), กระดอกอก(สุพรรณบุรี), ควยเซียก(นครราชสีมา), ชักกระทอก(ประจวบคีรีขันธ์), นางจุม, นางชม(เหนือ), ผักรูด(สุราษธานี), อีทก(อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Olax psittacorum (Willd.) Vahl ชื่อวงศ์ : OLACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นน้ำใจใคร เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-3 เมตร เปลือกสีเขียวเข้ม...
เนระพูสีเทศ

เนระพูสีเทศ

ชื่อสมุนไพร : เนระพูสีเทศ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสี, มหาสดำ, กูดดำ,ดีงูหว้า(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dryopteris  syrmatica O. kze ชื่อวงศ์ : POLYPODIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเนระพูสีเทศ เป็นไม้จำพวกเฟิร์นยืนต้น ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่งก้าน ใบเนระพูสีเทศ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ที่ปลายยอดกลุ่มใบย่อยคู่ล่างลดขนาดลง กลุ่มใบย่อยถัดมารูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ขอบใบหยักเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ท้องใบมีเกล็ดแบนสีน้ำตาล แผ่นใบบาง หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนกว่า กลุ่มอับสปอร์รูปเกือบกลมอยู่บนเส้นใบ...
ประทัดจีน

ประทัดจีน

ชื่อสมุนไพร : ประทัดจีน ชื่ออื่นๆ : ปิง, ประทัด(ภาคกลาง), ประทัดใหญ่ ชื่อสามัญ : Stave-wood, Sironum wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quassia amara L. วงศ์ :  SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประทัดจีน ไม้พุ่ม สูง 1.5-3 เมตร แตกกิ่งก้านมากเป็นพุ่มเตี้ย เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล ใบประทัดจีน เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 5-7...
ปรู๋

ปรู๋

ชื่อสมุนไพร : ปรู๋ ชื่ออื่น ๆ : มะตาปู๋ (เชียงใหม่), มะเกลือกา (ปราจีนบุรี), ปู๋..ปรู๋ (ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ปลู, ผลู(ภาคกลาง),ปรู,ปลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alangium salviifolium Wang. ชื่อวงศ์ : ALANGIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นปรู๋ ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด แก่นสีน้ำตาล กระพี้สีค่อนข้างเหลือง...
เปล้าใหญ่

เปล้าใหญ่

ชื่อสมุนไพร : เปล้าใหญ่ ชื่ออื่นๆ :  เปล้าหลวง(เหนือ), เปาะ(กำแพงเพชร), ควะวู(กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton oblongifolius Roxb. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปล้าใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเทา มีรอยแตกบ้างเล็กน้อย กิ่งก้านค่อนข้างใหญ่ ยอดอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก มีเกล็ดสีเทาเป็นแผ่นเล็กๆปกคลุมทั่วไป ...
พุงแก

พุงแก

ชื่อสมุนไพร : พุงแก ชื่ออื่น ๆ : พุงขึ้, น้ำนอง(ภาคกลาง), เกี่ยวคอไก่(นครราชสีมา), ขี้กา, ไซซู(เลย), ขี้กาต้น, หนามขี้แฮด(ภาคเหนือ), เดือยไก่(สตูล), เมาขึ้น(ปราจีนบุรี), สายชู, สายซู่(ขอนแก่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capparis siamensis Kura. ชื่อวงศ์ : CAPPARIDACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพุงแก ไม้พุ่ม...