Wednesday, May 31, 2023

เนื้อไม้

เนื้อไม้ เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

เปล้าใหญ่

เปล้าใหญ่

ชื่อสมุนไพร : เปล้าใหญ่ ชื่ออื่นๆ :  เปล้าหลวง(เหนือ), เปาะ(กำแพงเพชร), ควะวู(กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton oblongifolius Roxb. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปล้าใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเทา มีรอยแตกบ้างเล็กน้อย กิ่งก้านค่อนข้างใหญ่ ยอดอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก มีเกล็ดสีเทาเป็นแผ่นเล็กๆปกคลุมทั่วไป ...

สัก

ชื่อสมุนไพร : สัก ชื่ออื่นๆ : ปายี้, เส่บายี้, เป้อยี, ปีฮือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn.f. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสัก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรงสูงได้ถึง 30 เมตร ผลัดใบในฤดูร้อน เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องตื่นเล็ก ๆ สีเทา โคนต้นมักเป็นพูต่ำ ๆ ใบสัก เป็นใบเดียว ต้นเล็กจะมีใบใหญ่มาก โคนใบมน...
การบูร

การบูร

ชื่อสมุนไพร : การบูรชื่ออื่น ๆ : การบูร(ภาคกลาง), อบเชยญวน, พรมเส็ง(เงี้ยว), เจียโล่(ประเทศจีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) Presl.ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นการบูร เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 9 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25-45 นิ้ว ผิวมันเกลี้ยงเป็นสีเขียว ใบการบูร เป็นใบเดี่ยว ผิวมันเรียบ เป็นสีเขียวตลอดทั้งปี ใบจะหนาและยาวประมาณ 5-15 ซม. ปลายใบแหลม...
ลั่นทมดอกแดง

ลั่นทมดอกแดง

ชื่อสมุนไพร : ลั่นทมดอกแดง ชื่ออื่นๆ :  ลั่นทม, ลั่นทมแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลั่นทมดอกแดง เป็นไม้พุ่ม สูง 3-6 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านผิวขรุขระและอวบ สีน้ำตาลปนเทา มีน้ำยางสีขาว ใบลั่นทมดอกแดง ใบเรียงเวียนสลับถี่บริเวณปลายกิ่ง ใบเดี่ยวรูปไข่กลับแกมรูปหอก กว้าง 5-10 เซนติเมตร...
รสสุคนธ์แดง

รสสุคนธ์แดง

ชื่อสมุนไพร : รสสุคนธ์แดง ชื่ออื่นๆ : ย่างทราย, ย่านปด, เชือดเขาไฟ, ฮางฮ้อน, ไม้ไฟ, รังร้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. ชื่อวงศ์ : DILLENIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นรสสุคนธ์แดง เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง เปลือกเถาสีแดงเรื่อๆ ใบรสสุคนธ์แดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน แผ่นใบสากคาย โคนใบสอบมน...
มะกล่ำตาช้าง

มะกล่ำตาช้าง

ชื่อสมุนไพร : มะกล่ำตาช้าง ชื่ออื่นๆ : มะกล่ำตาช้าง, มะกล่ำต้น(กลาง), มะโหกแดง(ภาคเหนือ), มะหัวแดง, มะแดง, มะก้ำต้น, มะกล่ำตาช้าง, ไฟ(ใต้), ปี้จั่น ชื่อสามัญ : Red Wood, Coral Woood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenanthera pavonina L. ชื่อวงศ์ : Mimosaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ค้นมะกล่ำตาช้าง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบระยะสั้น สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดแผ่กิ่งกว้าง ต้นทรงโปร่ง...
โมกมัน

โมกมัน

ชื่อสมุนไพร : โมกมัน ชื่ออื่นๆ : โมก, มูก(ภาคกลาง), มูกเกื้อ (จันทบุรี), โมกมัน(ชลบุรี, กาญจนบุรี, นครราชสีมา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia pubescens R. Br. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโมกมัน ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางผลัดใบ สูง 8-20 เมตร ลำต้นเปลาตรง...
นมแมว

นมแมว

ชื่อสมุนไพร : นมแมว ชื่ออื่นๆ : น้ำจ้อย(ยโสธร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff) Ban ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมแมว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้เหนียวมาก แตกกิ่งก้านได้มาก เกิดเป็นพุ่มใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนรูปดาวสีน้ำตาลหนาแน่น ใบนมแมว เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3-6.5...
พุดผา

พุดผา

ชื่อสมุนไพร : พุดผา ชื่ออื่นๆ : ข่อย(สน), มือเสือ(สระบุรี), ข่อยหิน, พุดผา, สามพันตา(อุบลราชธานี), ปัดหิน, ข่อยโคก, ข่อยด่าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia saxatilis Geddes ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพุดผา เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก กิ่งก้านตั้งฉากกับลำต้น สูง 2-4 เมตร เปลือกต้นสีขาวนวล ...
พุงแก

พุงแก

ชื่อสมุนไพร : พุงแก ชื่ออื่น ๆ : พุงขึ้, น้ำนอง(ภาคกลาง), เกี่ยวคอไก่(นครราชสีมา), ขี้กา, ไซซู(เลย), ขี้กาต้น, หนามขี้แฮด(ภาคเหนือ), เดือยไก่(สตูล), เมาขึ้น(ปราจีนบุรี), สายชู, สายซู่(ขอนแก่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capparis siamensis Kura. ชื่อวงศ์ : CAPPARIDACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพุงแก ไม้พุ่ม...
มะขาม

มะขาม

ชื่อสมุนไพร : มะขาม ชื่ออื่น ๆ : มะขามไทย(ภาคกลาง), ส่ามอเกล(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน),  ตะลูบ(นครศรีธรรมราช), อำเปียล(สุรินทร์), มะขามกะดาน, มะขามขี้แมว ชื่อสามัญ : Tamarind ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะขาม เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้นและแข็งแรงมาก ลำต้นมีความสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็ก ๆ ใบมะขาม เป็นไม้ใบรวม...
มะพลับ

มะพลับ

ชื่อสมุนไพร : มะพลับ ชื่ออื่นๆ : ม่ากาลับตอง, ม่ากับต๋อง(เชียงราย), พลับ, มะสูละ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นมะพลับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเปลาตรง มีความสูงของต้นประมาณ 8-15 เมตร ทรงพุ่มกลมทึบ เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทาปนดำ หรือบางทีแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามยาว ส่วนเนื้อไม้เป็นสีขาว ใบมะพลับ  ใบเป็นใบเดี่ยว ใบหนาและยาวออกเรียงสลับ...
เนระพูสีเทศ

เนระพูสีเทศ

ชื่อสมุนไพร : เนระพูสีเทศ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสี, มหาสดำ, กูดดำ,ดีงูหว้า(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dryopteris  syrmatica O. kze ชื่อวงศ์ : POLYPODIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเนระพูสีเทศ เป็นไม้จำพวกเฟิร์นยืนต้น ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่งก้าน ใบเนระพูสีเทศ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ที่ปลายยอดกลุ่มใบย่อยคู่ล่างลดขนาดลง กลุ่มใบย่อยถัดมารูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ขอบใบหยักเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ท้องใบมีเกล็ดแบนสีน้ำตาล แผ่นใบบาง หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนกว่า กลุ่มอับสปอร์รูปเกือบกลมอยู่บนเส้นใบ...
ประทัดจีน

ประทัดจีน

ชื่อสมุนไพร : ประทัดจีน ชื่ออื่นๆ : ปิง, ประทัด(ภาคกลาง), ประทัดใหญ่ ชื่อสามัญ : Stave-wood, Sironum wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quassia amara L. วงศ์ :  SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประทัดจีน ไม้พุ่ม สูง 1.5-3 เมตร แตกกิ่งก้านมากเป็นพุ่มเตี้ย เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล ใบประทัดจีน เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 5-7...
ปรู๋

ปรู๋

ชื่อสมุนไพร : ปรู๋ ชื่ออื่น ๆ : มะตาปู๋ (เชียงใหม่), มะเกลือกา (ปราจีนบุรี), ปู๋..ปรู๋ (ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ปลู, ผลู(ภาคกลาง),ปรู,ปลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alangium salviifolium Wang. ชื่อวงศ์ : ALANGIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นปรู๋ ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด แก่นสีน้ำตาล กระพี้สีค่อนข้างเหลือง...