Sunday, March 26, 2023

ทั้งต้น

ทั้งต้น เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กกกันดาร

กกกันดาร

ชื่อสมุนไพร :         กกกันดารชื่ออื่นๆ :                กกเวียน, หญ้าแฝกดำ, หญ้าเวียน (อุบลราชธานี)             ...
ก้นจ้ำ

ก้นจ้ำ

ชื่อสมุนไพร :        ก้นจ้ำชื่ออื่น ๆ :              หญ้าก้นจ้ำ, บ่ะดี่(ลั้วะ)ชื่อสามัญ :            Spanish Needlesชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bidens...
ก้นจ้ำขาว

ก้นจ้ำขาว

ชื่อสมุนไพร :        ก้นจ้ำขาวชื่ออื่นๆ :               กี่นกไส้, ปืนนกไส้, ปีกนกไส้ชื่อสามัญ :            beggar's tick,...
ก้นปิด

ก้นปิด

ชื่อสมุนไพร :        ก้นปิดชื่ออื่นๆ :               ใบก้นปิด (ทั่วไป)                   ...
กระดูกไก่

กระดูกไก่

ชื่อสมุนไพร : กระดูกไก่ชื่ออื่น ๆ : หอมไก่ (ภาคเหนือ)ชื่อพ้อง : C. Officinalis Bl.ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chloranthus erectus (Bucg.-Ham) Verdc.ชื่อวงศ์ : CHLORANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดูกไก่ เป็นพรรณไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ 0.5-2.5 เมตร ลำต้นมีข้อบวมพอง ลักษณะคล้ายกระดูกไก่ ทุกส่วนของลำต้นเมื่อนำมาขยี้จะมีกลิ่นคล้ายกับการบูร ใบกระดูกไก่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปหอก...
กระตังใบ

กระตังใบ

ชื่ออื่นๆ : กระตังใบ, กะตังใบ, ต้างไก่(อุบลราชธานี), คะนางใบ(ตราด), ตองจ้วม, ตองต้อม(เหนือ), บั่งบายต้น(ตรัง), ช้างเขิง, ดังหวาย(นราธิวาส), เรือง, กะตังบาย, กะตังใบ, กระตังบายชื่อวิทยาศาสตร์ : Lee indica (Burm.f.) Merr.ชื่อวงศ์ : Leeaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระตังใบ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น ลำต้นเกลี้ยง หรือปกคลุมด้วยขนสั้นๆ ใบกระตังใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 1-3...
กระพังโหม

กระพังโหม

ชื่อสมุนไพร : กระพังโหมชื่ออื่นๆ : หญ้าตดหมา (ลำปาง), ตะมูกปาไหล (อุดรธานี-อีสาน), กระเยีวเผือ(สกลนคร-อีสาน),ผักไหม(เชียงใหม่-เหนือ), เครือไส้ปลาไหล(มหาสารคาม -อีสาน), ตดหมูตดหมา(เหนือ,กลาง) พาโหม (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederia foetida  Linn.ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระพังโหม เป็นพืชไม้เถาเลื้อยประเภทล้มลุก ลำต้นมีขนาดเล็กเลื้อยตามพื้นดินหรือเลื้อยพันกับต้นไม้ชนิดอื่น ลำต้นและใบมีลักษณะเป็นยางสีขาวถ้าขยี้แล้วดมจะได้กลิ่นเหม็น ใบกระพังโหม มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ลักษณะที่อยู่ตรงกันข้าม ใบสีเขียวเนื้อใบบาง มีก้านใบสั้นเส้นใบโค้งถึงขอบใบ ใบกว้างประมาณ 3-25 มิลลิเมตร ยาวประมาณ...
กะเพรา

กะเพรา

ชื่อสมุนไพร : กะเพราชื่ออื่น ๆ : กระเพรา, กะเพราแดง, กะเพราขาว (ภาคกลาง), ก่ำก้อขาว, ก่ำก้อดำ, กอมก้อขาว, กอมก้อดำ(เชียงใหม่-ภาคเหนือ), ห่อตูปลู, ห่อกวอซู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อสามัญ : Sacred Basil, holy Basilชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum Linn.วงศ์ : LABRATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกะเพรา ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูงประมาณ 0.3...
กะเม็งตัวผู้

กะเม็งตัวผู้

ชื่อสมุนไพร : กะเม็งตัวผู้ชื่ออื่น ๆ : ฮ่อมเกี่ยวคำ (เชียงใหม่), กะเม็งดอกเหลือง (คนไทย), อึ้งปั้วกีเชา (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia chinensis (Osbeck). Merr.ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกะเม็งตัวผู้ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเลื้อยและชูขึ้น ลำต้นสูงประมาณ 4-20 นิ้ว ใบกะเม็งตัวผู้ มีลักษณะเป็นรูปหอกแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมเรียว โคนใบสอบแคบ ริมขอบใบเป็นหยักตื้น หลังใบและใต้ท้องใบ มีขนขึ้นประปราย...
กัญชาเทศ

กัญชาเทศ

ชื่อสมุนไพร : กัญชาเทศชื่ออื่นๆ : ซ้าซา (นครพนม) ส่านํ้า (เลย) ผักหนอกช้าง (น่าน) เอี้ยะบ่อเช่า (จีน)ชื่ออังกฤษ : Motherwort, Siberian Motherwort, Lion’s Tail, Honeyweed, Greasy-bushชื่อวิทยาศาสตร์  : Leonurus sibiricus Linn.ชื่อวงศ์ : LABIATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัญชาเทศ เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 ปี...
ก้ามปูหลุด

ก้ามปูหลุด

ชื่ออื่น ๆ : ก้ามปูหลุด (กรุงเทพฯ) ชื่อสามัญ : Wandering Jew ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia zebrina Hort. ex Bosse ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก้ามปูหลุด เป็นไม้ล้มลุก แตกแขนงมาก ลำต้นทอดราบไปตามพื้นและชูส่วนปลายกิ่งสูง 10-30 ซม. ลำต้นอวบสีเขียวหรือเขียวประม่วงจนถึงม่วงลายเขียว มีข้อและปล้องชัด ใบก้ามปูหลุด ใบเดี่ยว...
กำจาย

กำจาย

ชื่ออื่น : หนามจาย, ลำปาง, กำจาย, กระจาย, ขี้คาก(แพร่), ขี้แรด(ภาคกลาง), ตาฉู่แม, สื่อกีพอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะหนามจาย, มะนามจาย(ตาก), หนามแดง(ตราด), หนามหัน(จันทบุรี), ฮาย, ฮายปูน(ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia digyna Rottl.ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกำจาย เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมแข็ง ใบกำจาย เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ เรียงสลับ  ก้านใบยาว 14-22 เซนติเมตร...
เกล็ดนาคราช

เกล็ดนาคราช

ชื่อสมุนไพร : เกล็ดนาคราชชื่ออื่น ๆ : กีบม้าลม (เชียงใหม่), เบี้นไม้ (ภาคเนือ), ปรือเปราะ (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dischidia imbricata Warb.ชื่อพ้อง : D.depressa C.B.Clarke ex King et Gamble, Conchophyllum imbricatum Blume.ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเกล็ดนาคราช เป็นไม้เถาเลื้อยที่ชอบเกาะไต่ไปตามต้นไม้อื่น ตามกลีบหิน...
เกล็ดปลาหมอ

เกล็ดปลาหมอ

ชื่อสมุนไพร : เกล็ดปลาหมอชื่ออื่นๆ : เกล็ดลิ่นใหญ่ (นครราชสีมา), ลิ่นต้น, หญ้าสองปล้อง (ภาคกลาง), ลูกหนีบต้น (ปราจีนบุรี), หญ้าเกล็ดลิ่น (ภาคเหนือ ภาคใต้), หางลิ่น (สุราษฎร์ธานี), กาสามปีกเล็ก, เกล็ดปลาช่อน, เกล็ดลิ้นชื่อสามัญ : -ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedysarum pulchellum...
เกล็ดปลา

เกล็ดปลา

ชื่อสมุนไพร : เกล็ดปลาชื่ออื่นๆ : หูปลาข่อ, ต้นเบาหวาน, แมะยาเงาะ, บาตูการังชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerva lanata (l.) juss. ex schultชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเกล็ดปลา พืชล้มลุก ลำต้นสูง 15-50 เซนติเมตร แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปบริเวณกว้าง ลำต้นและกิ่งมีขนปกคลุม...