วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

กลุ่มยาขับประจำเดือน

  กระบือเจ็ดตัว

  กระบือเจ็ดตัว

  ชื่ออื่น :  กระบือเจ็ดตัว(ภาคกลาง) บัว, บัวลา, กระทู้, กระทู้เจ็ดแบก (ภาคเหนือ), ต้นลิ้นควาย, ตาตุ่มไก่, ตาตุ่มนก, กำลังกระบือ, ลิ้นกระบือ, ลิ้นกระบือขาว, ใบท้องแดงชื่อวิทยาศาสตร์ :   Excoecaria cochinchinensis  Lour. var.cochinchinensisชื่อวงศ์ :  EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นกระบือเจ็ดตัว เป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 ม. มียางขาว ใบกระบือเจ็ดตัว เดี่ยว มีทั้งเรียงตรงข้ามและเรียงสลับ รูปรี รูปไข่...

  แก้ว

  ชื่ออื่น : แก้ว, กะมูนิง(มลายู-ปัตตานี), แก้วขาว(ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่(ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว(ภาคเหนือ), แก้วลาย(สระบุรี), จ๊าพริก(ลำปาง)ชื่อสามัญ :   Andaman satin wood, Chinese box tree, Orange jasmineชื่อวิทยาศาสตร์ :  Murraya paniculata  (L.)...

  คัดเค้า

  ชื่ออื่น ๆ : จี้เก๊า , โยทะกา, เค็ดเค้า, คัดเค้า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Randia siamensis Craib. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคัดเค้า เป็นพรรณไม้เถาเนื้อเหนียวแข็งหรือไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 3-6 เมตร เปลือกลำต้นเรียบและเป็นสีน้ำตาล ลักษณะของลำต้นคดและยาว มักขึ้นพาดพันเลื้อยไปตามต้นไม้และกิ่งไม้ หากไม่มีที่เลื้อยพันก็จะเป็นไม้กึ่งเลื้อยกึ่งยืนต้นคล้ายกับนมแมว ตามลำต้นมีข้อ ซึ่งจะมีใบงอกออกเป็นคู่ๆ และจะมีหนามแหลมโค้งงองุ้มออกจากโคนใบมีลักษณะคล้ายกับเขาควาย ข้อละหนึ่งคู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไม้ชนิดนี้ ใบคัดเค้า  ใบเป็นใบเดี่ยว...

  เจตมูลเพลิงขาว

  ชื่ออื่น ๆ : เจตมูลเพลิงขาว, ป๋ายฮัวตาน(จีนกลาง), แปะฮวยตัง(แต้จิ๋ว), ปิดปิดขาว(ภาคเหนือ), ตั้งชู้อ้วย, ตอชูวา(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago zeylanica Linn. ชื่อวงศ์ : PLUMBAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเจตมูลเพลิงขาวเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 1-2 เมตร กิ่งก้านมักทอดยาว ลำต้นตั้งตรง กิ่งเอนลู่ลง หรือพาดพันบนต้นไม้อื่น ลำต้นสีเขียวเข้ม แตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งอ่อนเป็นร่องและเป็นเหลี่ยม ผิวเรียบ ใบเจตมูลเพลิงขาว เป็นใบเดี่ยว กว้าง...

  เจตมูลเพลิงแดง

  ชื่ออื่น ๆ : เจตมูลเพลิงแดง, คุ้ยวู่, ปิดปิวแดง, ตั้งชู้โว้, ไฟใต้ดิน, อุบ๊ะกูจ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago indica L. ชื่อวงศ์ : PLUMBAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเจตมูลเพลิงแดง เป็นไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก สูงราว 1-1.5 เมตร มีอายุหลายปี กิ่งก้านมักทอดยาว ยอดอ่อนสีแดง ลำต้นกลมเรียบ กิ่งอ่อนสีเขียวปนแดง มีสีแดงบริเวณข้อ ใบเจตมูลเพลิงแดง เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน รูปไข่ กว้าง 3-5...

  ตาเสือ

  ชื่ออื่น : ตาเสือ, ตาปู่, ขมิ้นดง, เชือย, โทกาส้า, พุแกทิ้ , เส่ทู่เก๊าะ ต้มดง, มะยมหางก่าน, มะหังก่าน, มะฮังก่าน, มะอ้า, ยมหังก่าน, เย็นดง, เลาหาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตาเสือ เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ถึง 25...

  เปราะหอม

  ชื่ออื่น :  เปราะหอม, ว่านเปราะหอมแดง, เปราะหอมขาว, ว่านหอม, หอมเปราะ, ว่านตีนดิน(เหนือ), ว่านนกยูง, ว่านหาวนอน, ว่านแผ่นดินเย็น(เชียงใหม่), ซู(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Kaempferia galanga Linn. ชื่อสามัญ :    Sand Ginger, Aromatic Ginger, Resurrection Lily วงศ์ :   ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปราะหอม เป็นพืชล้มลุก อายุปีเดียว มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน เรียกว่า เหง้า เนื้อภายในสีเหลืองอ่อน...

  ฝ้ายตุ่น

  ชื่ออื่นๆ : ฝ้ายตุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium herbaceum  L. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝ้ายตุ่น เป็นไม้พุ่ม ลำต้น มีสีน้ำตาลแดงอาจเป็นเหลี่ยม ใบฝ้ายตุ่น เดี่ยว รูปไข่กว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก 3-5 หยัก ฐานใบเป็นรูปหัวใจ ก้านใบค่อนข้างยาว ดอกฝ้ายตุ่น...

  ว่านชักมดลูก

  ชื่ออื่น : ว่านชักมดลูก, ว่านทรหด, ว่านพระยาหัวศึก, ว่านการบูรเลือด, ว่านชักมดลูกตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma Comosa Roxb. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ว่านชักมดลูก เป็นไม้ล้มลุกจำพวกขิง ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน รูปทรงกลมจึงถึงรูปรี ผิวเปลือกนอกสีส้มอ่อน หรือสีขาวนวล เนื้อในสีส้มหรือส้มแดง ใบว่านชักมดลูก ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาว ขอบใบเรียบ กลางใบมีแถบสีม่วงเข้มยาวตลอดใบ ก้านใบเป็นกาบยาว ดอกว่านชักมดลูก ดอกออกเป็นช่อเชิงลด...

  ส้มเสี้ยว

  ชื่ออื่นๆ : คังโค (สุพรรณบุรี) แดงโค (สระบุรี) ป้าม (ส่วย-สุรินทร์) ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ) เสี้ยวส้ม (นครราชสึมา) เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia malabarica  roxb. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIODIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต